Available in these languages
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Uprаvо sаm zаvršiо čitаnjе. Fаntаstičnо. Оdličnа knjigа. Čеstitаm."
Hаns–Hеrmаn Hоpе, аutоr knjigе 'Dеmоkrаtiја – Bоžаnstvо kоје је iznеvеrilо'
U suštini, demokratija je organizacija u kojoj je članstvo obavezno. Ali pravo udruživanje zasniva se na dobrovoljnom učešću.

Kontakt

Global Book Publisher Razgovarajte sa autorima
Ukoliko želite da pozovete jednog od autora na debatu, intervju ili predavanje, molimo Vas da e-mail pošaljete na adresu karel@beyonddemocracy.net ili frank@beyonddemocracy.net:

Komentari i pitanja
Komentare, ideje ili pitanja takođe možete poslati e-mailom na gornje adrese.

Katalaksija
Srpsko izdanje omogućeno je uz pomoć udruženja Liberalni centar Katalaksija i izdavačke kuće Global Book. Autori knjige izražavaju zahvalnost za trud uložen u prevođenje i publikovanje knjige.

Andrej Stanimirović Prevodilac
Andrej Stanimirović
Liberalni centar Katalaksija, Beograd